SVENSKA

BYRÅN

 

  • Lakiasiaintoimisto Björn Holming law firm verkar i Gäddvik, Esbo. Byrån betjänar klienter med omfattande juridiska tjänster främst i huvudstadsregionen och i Nyland, men vi har klienter runt om i Finland.
  • Vår effektiva och professionella verksamhet grundar sig på ett brett juridiskt kunnande, ansvarsmedvetenhet och tillit. Vår målsättning är att ge våra kunder konkreta kostnadseffektiva lösningar.
  • Vid sidan av vår professionella service, erbjuder vår byrå sina kunder en liten byrås fördelar. Tillgänglighet och effektiv personlig service är nyckelord för verksamheten.

TJÄNSTER

  • Byrån erbjuder högklassiga tjänster på affärsjuridikens centrala områden. De senaste åren har byrån likväl främst erbjudit privatpersoner juridisk service inom bl.a. familje- och arvsrätt jämte därtill hörande skatteplanering, fastighetsrätt, arbetsrätt, bostadsaktiebolagsrättsliga frågeställningar samt tvister beträffande olycksfall i arbetet. VH Björn Holming har medverkat vid upplösandet av ett flertal aktiebolag (likvidationsförfarande) som förordnad likvidator. VH Björn Holming har även fortlöpande fungerat som boutrednings- och skiftesman i dödsbon, samt som av tingsrätten utsedd skiftesman vid avvittringuppdrag (skiljsmässor).

EXPERTIS