Hyödyllisiä linkkejä

linkswww.asianajajat.fi
Suomen asianajajaliitto

www.vn.fi
Kaikkien ministeriöiden kotisivut ja yhteystiedot, esim. oikeusministeriö, www.om.fi

www.eduskunta.fi
Eduskunnan kotisivu. Lainsäädännön vaiheet ja täysistuntojen pöytäkirjat sekä eduskunnan kirjaston tietokannat.

www.kko.fi
Korkeimman oikeuden kotisivu, tuomioistuimen ennakkoratkaisuja

www.kho.fi
Korkein hallinto-oikeus, sekä KHO:n ratkaisuja

www.finlex.fi
Valtion säädöspankki, voimassa olevat lait ja niiden muutokset yms.

www.prh.fi
Patentti- ja rekisterihallitus (kaupparekisteri, yhdistysrekisteri, patentit, tavaramerkit, mallioikeudet, tilinpäätökset)

www.te-keskus.fi
Työ- ja elinkeinokeskusten yhteystiedot

www.konkurssiasiamies.fi
Tietoja konkurssiasiamiehestä sekä konkurssiasiamiehen antamista suosituksista

www.evl.fi
Seurakuntien yhteystiedot yms.

www.vero.fi
Verohallinnon sivut, jotka sisältävät verotusta koskevia ohjeita, lomakkeita yms.

www.vaestorekisterikeskus.fi
Väestörekisterikeskus, tiedot kaikista maistraateista

www.kuluttajavirasto.fi
Kuluttajaviraston kotisivut