Henkilöstö

BjörnBjörn Holming
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Koulutus:
• Oikeustieteen lisensiaatti 2005 (HY)
• Oikeustieteen kandidaatti 1985 (HY)
• Varatuomari 1988
• LLM 1981 (Uppsala Universitet)
• Valtiotieteen kandidaatti 2008 (ÅA)

Työkokemus:
• Holming on työskennellyt lakimiehenä pankissa, pankkiiriliikeyhteisössä, verohallinnossa, Big -4 tilintarkastusyhteisössä, vero- ja lakiosastolla, sekä toiminut lakimiehenä ja asianajajana eri asianajotoimistoissa.

Julkaisuja:
• Venture capital finansiering i ett målföretag – en rättsekonomisk analys ur ett normativt regleringsteoretiskt perspektiv, 2005, (lis. tutkimus)

• Svårigheter vid implementeringen av den amerikanska venture capital-modellen med hänsyn till vår aktiebolagslag, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) , 5/2006 ss. 476-494

• Kohdeyhtiön hallituksen tehtävät ja velvollisuudet ostotarjoustilanteessa, Tilintarkastuslehti, 2/2007

• Useita yhtiöoikeuteen ja pääomamarkkinioihin liittyviä artikkeleita muun muassa Edilex-tietopalvelussa sekä Tax View (KPMG Oy Ab) julkaisuissa.

Harrastukset:
Golf, saaristo, veneily, matkustelu

Mobil 040 773 14 16
Sähköposti: bjorn@holminlaw.com