Hinnasto

  • HinnastoEnsimmäinen puhelinneuvottelu kanssani on maksuton eikä se sido asiakasta jatkotoimiin.
  • Palkkiolaskutuksemme määräytyy tuntiveloituksena, tehdyn työn määrän ja laadun perusteella. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys, työajan ulkopuolella tehtävän työn määrästä, asian kiireellisyys sekä asian hoitaminen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.
  • Asiakkaan toivomuksesta myös kiinteähintainen laskutus on mahdollinen, mutta siitä on sovittava tapauskohtaisesti etukäteen.