Perhe- ja perintöoikeus

Perintö- ja perheoikeus

Yksi toimistomme keskeinen osaamisalue on pesänselvitykset ja perinnönjaot verosuunnitteluineen. Hyvin laaditussa perukirjassa huomioidaan myös tuleva ositus ja perinnönjako.

Laadimme perukirjat, perinnönjaot, testamentit, lahjakirjat, edunvalvontavaltakirjat sekä avioehdot.

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan (henkilökohtaiset sekä taloudelliset asiat).

 

Useasti testamentin, edunvalvontavaltakirjan tai avioehdon tekeminen estää pidemmät oikeusprosessit.

Laadimme esisopimukset avioeron sekä avoeron varalta, sekä ositukset. Ositusta voidaan lain mukaan sovitella, mikäli tasajako johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen,että puoliso saisi perusteetonta taloudellsita etua (ks. artikkeli alla).

Varatuomari Björn Holming on toiminut lukuisissa kuolinpesissä pesänselvittäjänä sekä oikeuden määräämänä pesänjakajana ositustoimituksissa.

Erityisesti avioerotilanteissa saattaa ilmaantua hankalasti arvioitavaa omaisuutta, kuten liike – ja yritysomaisuutta, joka vaatii suurta tarkkaavaisuutta ja verosuunnittelua.