Pääomasijoitustoiminta

Pääomasijoitustoiminta
  • Monipuolinen osaamisemme sisältää pääomarahastojen ja hallintoyhtiöiden perustamista ja strukturointia. Toimimme neuvonantajina kaikenlaisissa sijoitusjärjestelyissä kohdeyhtiön omaan pääomaan, velkapääomaan ja mezzanine rahoituksessa. Tämän lisäksi annamme neuvoja ja edustamme asiakkaitamme kotimaisten rahastojen sijoitussopimuksissa, neuvottelemme ja laadimme osakassopimuksia sekä annamme laadukkaita neuvoja exit-vaiheen aikana.
  • Ymmärrämme ja olemme tietoisia riskirahoitusyhtiöiden takana olevista vaikuttimista, jonka takia voimme ottaa huomioon asiakkaamme perustellut ja legitiimit odotukset.
  • VT Holmingilla on vankka kokemus ja osaaminen pääomasijoittamiseen liittyvässä juridiikassa.