Työtapaturmavakuutusasiat – potentiaaliset riitatilanteet

Työtapaturmavakuutusriidat

TYÖTAPATURMA-ASIOISSA KORVAUKSET RATKAISTAAN PITKÄLTI LÄÄKETIETEELLISEN SYYYHTEYDEN PERUSTEELLA

Työantajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä tapaturmien ja ammattitautien varalta, ja vakuutus on siten osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa. Työtapaturmavakuutus on muihin vakuutus – ja sosiaaliturvan muotoihin ensisijainen vakuutus. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamaton tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Käytännössä tärkein ja vaativin tehtävä on vahingonkärsijälle näyttää, että vahingon jälkeen todetun vamman sattuneen tapaturman välillä on todennäköinen lääketieteellinen syy yhteys.

Riitatilanteissa kannattaakin mahdollisimman nopeasti olla yhteydessä työtapaturmien korvausjuridiikkaan sekä varsinkin, vakuutuslääketieteeseen perehtyneen lakimieheen.

Lue koko artikkeli: Työtapaturma-asioissa korvaukset ratkaistaan pitkälti lääketieteellisen syy-yhteyden perusteella