Yrityskauppa

Yrityskaupat

Yrityskauppa voidaan kuvailla järjestelynä, jossa kaupataan osakeyhtiömuotoisen yrityksen osakeomistusta tai liiketoimintaa. Osakekaupassa osakkeenomistaja myy yrityksen osakkeita.

Liiketoimintakaupassa yritys myy substanssiaan. eli liiketoimintaa.

Osakekaupassa, jossa myyjänä toimiva osakkeenomistaja myy yrityksen osakkeita ostajalla, ja saa niistä vastikkeeksi ostajan maksaman kauppahinnan. Mikäli kauppahinta ylittää myytävänä olevien osakkeiden hankintamenon, on myyjä luonnollisena henkilönä velvollinen suorittamaan osakkeiden myynnistä luovutusvoittoveroa.

Liiketoimintakaupassa, myyjänä toimii yritys joka myy osan tai koko liiketoimintansa ostajalle ja saa siitä vastikkeeksi ostajan maksaman kauppahinnan. Myyjäyrityksen saama kauppahinta katsotaan tuloksi, jolloin myyjäyrityksen tulee suorittaa saamansa tulosta yhteisöverokannan mukainen vero. Kauppasummasta myyjäyritys vähentää tuloverotuksessa poistamattoman hankintamenon, jolloin tulo syntyy erotuksesta.