Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa tärkeintä on fokusoida toteutustavan valintaan. Suunnittelussa on otettava huomioon taloudelliset, verotukselliset ja lainsäädännölliset yksityiskohdat Toteutustapoja on useita vaihtoehtoja. Yrittäjän elinaikana sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa muun muassa kaupalla, lahjanluontoisella kaupalla, lahjana ja ennakkoperintönä.

Lähisukulaisten kesken yrityksen sukupolvenvaihdos toteutetaan useimmiten lahjoittamalla yrityksen osakkeita jatkajalle. Suunniteltaessa sukupolvenvaihdosta on samalla tarkasti huomioitava muiden rintaperillisten asemaa. Rintaperillisillä on oikeus perittävän vanhemman jälkeen saada vähintään lakiosansa, eli puolet kunkin rintaperillisen perintöosuudesta. samalla on myös huomioitava lesken avio-oikeus, mikäli avio-oikeus ei ole suljettu pois avioehtosopimuksella (ks. art. ”Perintökaaren mukaiset laskennalliset lisäykset jäämistöön.”).

Perintökaaren säännösten nojalla yrittäjän elinaikana antama ennakkoperintö tai lahja saatetaan lisätä pesän varoihin, kun määritellään kunkin rintaperillisen lakiosan määrää (ks. yllä mainittu artikkeli).

Verottajan myöntäessä yrityksen osakkeiden lahjoitukseen yrityksen jatkajalle huojennuksen, huojennus toteutetaan siten, että lahjoitettavat osakkeet arvostetaan 40 %:n arvostamislain mukaisesta vertailuarvosta (substanssiarvo). Lahjan arvosta määrätään sen jälkeen yritystoimintaa jatkavalle lahjavero lahjaveroasteikon perusteella.

Alla olevasta artikkelissa selvitetään seikkaperäisesti miten osakeyhtiön jakautuminen on toimiva keino valmistaa yritys sukupolvenvaihdokseen.

Jakautuminen - käyttökelpoinen keino valmistautua sukupolvenvaihdokseen.